Bankowość

Wyniki LUKAS Funduszu Stabilnego Wzrostu fio po roku działania


Na początku maja ubiegłego roku placówki LUKAS Banku SA rozpoczęły sprzedaż jednostek uczestnictwa LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu fio. Jest to pierwszy w Polsce fundusz typu „white label”, co oznacza, że LUKAS Bank zamiast zakładać własne towarzystwo funduszy westycyjnych, przygotował fundusz według własnych wytycznych i pod własną marką z innym TFI. Fundusz jest oferowany tylko w placówkach LUKAS Banku pod marką LUKASa, natomiast zarządzany jest przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Po roku działania Klienci ulokowali w funduszu LUKAS ponad 100 milionów złotych. Jednocześnie LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu jest najlepszym funduszem w swojej kategorii osiągając z miesiąca na miesiąc bardzo dobre wyniki. W marcu ponownie najlepszym w gronie funduszy stabilnego wzrostu okazał się LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu. Stopy zwrotu dla funduszu wyniosły w marcu 2,30%, 6,98% oraz 8,84% odpowiednio w perspektywie 1, 3 oraz 6 miesięcy. W każdym ujęciu były to najlepsze wyniki wśród konkurencji.

Bardzo dobre wyniki funduszu LUKAS to z jednej strony efekt dobrej koniunktury na rynku kapitałowym a z drugiej strony zdyscyplinowanej i konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej przez zarządzającego Funduszem. W środowisku niskich stóp procentowych i spadającej atrakcyjności depozytów bankowych można oczekiwać, że fundusze inwestycyjne będą dla coraz większej liczby klientów atrakcyjnym sposobem dokonywania inwestycji.

Źródło: LUKAS Bank – informacja prasowa, 19.04.2004
Zobacz ofertę LUKAS Bank

Bankowość
Kod SWIFT Rabobank
Bankowość
Za podatek od transakcji zapłacą banki
Bankowość
Banki ostrożniejsze w udzielaniu kredytów
There are currently no comments.