Ubezpieczenia

Ubezpieczenie to nic innego jak umowa pomiędzy osobą zwaną ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń na mocy, której ubezpieczyciel udziela nam ochrony na wypadek zajścia wyszczególnionego w polisie zdarzenia.

Musimy wiedzieć, że za wyjątkiem obowiązkowych ubezpieczeń istnieje szereg innych dodatkowych, z którymi każda osoba powinna się zapoznać i podjąć decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu siebie, swoich bliskich, oraz posiadanych dóbr materialnych.

Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia wiąże się z comiesięcznymi składkami, które każdy ubezpieczony obywatel musi regularnie płacić. W zamian za regularne płacenie składek, w przypadku, gdy zdarzy się sytuacja objęta ubezpieczeniem, np. nieszczęśliwy wypadek, pożar domu, czy też kradzież samochodu, otrzymamy odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, które pokryje w całości lub części wartość utraconych dóbr.

Na wypadek wielu różnych zdarzeń powstały przeróżne możliwości ubezpieczenia, są to między innymi:

Ubezpieczenia mieszkaniowe
Zabezpieczają nas przed ryzykiem utracenia dorobku swojego życia np. od kradzieży z włamaniem, pożaru, wybuchu instalacji gazowej itp.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC warto wykupić dodatkowe, które zapewni nam poczucie bezpieczeństwa na drodze, a także w wyniku ewentualnej kolizji i/lub wypadku.

Ubezpieczenia na życie

Zapewniają nam i naszym bliskim ochronę finansową, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa.

Inne ubezpieczenia
Zakłady ubezpieczeń, oraz instytucje finansowe oferują nam szereg dodatkowych ubezpieczeń, wśród których możemy wymienić np. ubezpieczenia od zaciąganych kredytów, czy też ubezpieczenia wynikające z posiadania kart kredytowych.


include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/benefia24/ubezpieczenia1.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/benefia24/ubezpieczenia2.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/benefia24/ubezpieczenia3.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/benefia24/ubezpieczenia4.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/cu/ubezpieczenia.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/bankier/ubezpieczenia1.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/bankier/ubezpieczenia2.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/wygodnie/ubezpieczenia.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/zdrowie/ubezpieczenia.php’;

Dodaj komentarz