Bankowość

Tytuł „Największego skąpca Roku 2008”


Prezes Banku Millennium otrzymał tytuł „Największego Skąpca Roku 2008” wraz z symboliczną nagrodą „złotego węża”. Tytuł został przyznany za osiąganie wysokich zysków kosztem niskich płac pracowników ochrony oraz ich pracę ponad siły i brak perspektyw do godnego życia.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2008 r. Tytuł „Największego Skąpca Roku 2008” został ustanowiony w ramach podsumowania całorocznej ogólnopolskiej akcji „Walcz o ochronę”. Został on wręczony 25 listopada br. podczas manifestacji pracowników ochrony, przed placówką Banku Millennium w Warszawie, przeciwko dramatycznym warunkom pracy i minimalnym płacom.

Przyznany tytuł to wyraz protestu przeciwko prowadzonej przez Bank Millennium polityce osiągania wysokich zysków kosztem niskich płac pracowników ochrony. Protestujący przez Bankiem chcieli zwrócić uwagę jego władzom oraz opinii publicznej na fakt, iż to bank jest rzeczywistym pracodawcą i od niego zależy sytuacja pracowników ochrony. Głównym postulatem pikietujących było ustalenie stawki na poziomie 10 zł netto za godzinę w ochronie fizycznej i 14 zł za godzinę w patrolach interwencyjnych i konwojach.

Sytuacja finansowa tych ludzi nie tylko nie uległa polepszeniu, ale wręcz pogorszyła się na tle rozwoju gospodarczego w Polsce. Nie możemy się na to godzić, dlatego protestujemy przed placówkami banków, które akceptują fakt, iż pracownicy ochrony pracują wg najniższych stawek” – mówi Krzysztof Zgoda z NSZZ „Solidarność”.

Bank jest rzeczywistym pracodawcą pracowników ochrony

Zdaniem NSZZ Solidarność prowadzącej kampanię informacyjną „Walcz o ochronę”, Bank Millennium jest jednym z największych odbiorców usług ochrony mienia w Polsce. Bank jest rzeczywistym pracodawcą pracowników ochrony. Od tego ile Bank zapłaci za usługę zależą warunki pracy i płacy pracowników ochrony. Bank ponosi odpowiedzialność za zatrudnianych przez siebie ludzi. On także może spowodować, że pracownicy ochrony strzegący mienia banku i jego klientów, otrzymają godziwe wynagrodzenie za rzetelnie wykonywane obowiązki.

Niska cena ochrony = Zagrożenie dla bezpieczeństwa klientów

Kierując się zasadą zysku banki wybierają firmę oferującą najniższą cenę, akceptując fakt iż pracownicy ochrony będą pracować wg najniższych stawek. Oszczędzając na pensjach pracowników ochrony bank oszczędza na bezpieczeństwie firmy i swoich klientów. Niskie wynagrodzenie i długie godziny pracy pracowników ochrony są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Banku oraz jego rozwoju.

Godne życie za 5 zł?

Wynagrodzenia pracowników ochrony wynoszą średnio 5-6 zł netto za godzinę, co nie pozwala im na godne życie. Niskie płace pracowników ochrony zmuszają ich do pracy po 300-400 godzin miesięcznie. Praca na przedłużonych dyżurach, tzw. maratonach może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i stawia pytanie o bezpieczeństwo bankowych depozytów i klientów banku.

Obecnie w firmach ochroniarskich w Polsce pracuje ponad 200 tys. pracowników ochrony. Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcje Pracy w pierwszym półroczu 2008 roku, wykazały szereg nagannych praktyk stosowanych przez firmy ochrony takich jak; nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wymiaru godzin pracy, stosowanie „podwójnych umów” oraz zawieranie umów cywilnopranych w przypadkach, kiedy system świadczonej pracy wskazywał konieczność zawarcia umowy o pracę.

Pikieta

Bankowość
Banki ostrożniejsze w udzielaniu kredytów
Bankowość
Kod SWIFT Rabobank
Bankowość
Za podatek od transakcji zapłacą banki
There are currently no comments.