Rachunki inwestycyjne

Rachunki inwestycyjne pojawiły się w ofercie wielu banków i stanowią świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą zapewnić stały wzrost swoich inwestycji.

Warto zauważyć, że rachunki inwestycyjne składają się najczęściej z dwóch części: z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Zdaniem specjalistów, otwierane są one przez klienta na użytek określonego i wybranego wcześniej domu maklerskiego. Pomagają one w zakupie walorów na giełdzie papierów wartościowych. Służą też do dokonywania innych, zleconych przez klienta, czynności.

Rachunek inwestycyjny zarządzany jest bezpośrednio przez maklerów, którzy po dokonaniu odpowiednich zakupów, pobierają z rachunku klienta odpowiednią kwotę oraz prowizję należną domowi maklerskiemu. Trzeba pamiętać, że od każdej przeprowadzonej transakcji zostanie policzona prowizja maklerska, która albo zwiększy koszt zakupu papierów wartościowych, albo zmniejszy zysk uzyskany z transakcji sprzedaży.

3 komentarze do wpisu „Rachunki inwestycyjne”

  1. Dla wszystkich zainteresowanych powiem, że już jakiś czas temu znalazłem propozycje Beskidzkiego Domu Maklerskiego i muszę sie przyznac że mam u nich rachunek i jak narazie mam całkiem niezłe zyski.

  2. Jestem bardzo zadowolony z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek w PKO w czasie hossy dużo dla mnie zarobił, a i teraz stoi całkiem nieżle.

  3. Grupa zwolenników obniżenia prowizji maklerskich dla klientów indywidualnych nawołuje Domy Maklerskie i innych członków giełdy do ustalania opłat za standardowe zlecenia akcyjne dla klientów indywidualnych z około 0,38-0,39% do 0.1-0,2% za zlecenie. Uważamy, że dzisiejsze prowizje są za wysokie i ustalone na poziomie nieadekwatnym do ponoszonych przez nie kosztów.
    Istnieje negatywne zjawisko ustalania prowizji przez różne podmioty świadczące usługi brokerskie na tym samym niezmiennym poziomie przez długie okresy czasu. Również prowizje za popularne kontrakty terminowe na indeks WIG20 na poziomie 8-12 zł za zawarcie kontraktu są bardzo wysokie. Cena ich musi wynosić w granicach 3-5 zł za kontrakt. Jeżeli jesteś indywidualnym inwestorem i inwestujesz swoje środki pieniężne na GPW kontaktuj się ze swoim brokerem oraz z GPW i nawołuj ich, aby ceny opłat i prowizji zostały uczciwie obniżone!!! Popularne Domy Maklerskie (BZWBK,ING,BRE,BOŚ,PKO i inne) wymagają opłat za prowadzenie rachunków inwestycyjnych co powinno być bezpłatne. Również notowania giełdowe bez opóźnień powinny być bezpłatne. Indywidualni inwestorzy muszą domagać się obniżenia opłat i prowizji Domów Maklerskich i innych członków giełdy. Jesteśmy grupą domagającą się uczciwego poziomu ustalonych kosztów naszych inwestycji!!!!!!

Dodaj komentarz