Problemy ze spłatą rat kredytu

Nadeszły czasy kryzysu i wielu z nas na własnej skórze doświadczyło kłopotów finansowych. Co więc zrobić w sytuacji, kiedy to nie zdążyliśmy zapłacić raty kredytu na czas? Czy, a jeśli tak to, jakie rozwiązanie, proponowane jest w sytuacji braku zapłaty za ratę kredytu?

W pierwszej kolejności warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż wspomniana sytuacja, kiedy to kredytobiorca ma problem z wywiązaniem się z zaciągniętych względem banku zobowiązań, jest trudna zarówno dla niego samego, jak i dla wspomnianej placówki. W związku z powyższym w istocie obie strony dążą do rozwiązania tego przykrego problemu.

W pierwszej kolejności nie powinniśmy więc ukrywać przed bankiem swoich kłopotów finansowych. Jeśli obu stronom zależy na rozwiązaniu problemu oraz wyjściu z sytuacji, zatajenia naszych problemów w istocie przyczynić się może do powstania jeszcze większych kłopotów. Jeśli więc zdarzy się trudna sytuacja, w której to zabraknie środków na spłatę zadłużenia, należy niezwłocznie zwrócić się do banku, po czym wspólnie poszukać wyjścia z sytuacji.

Wyjść z sytuacji jest kilka. Po pierwsze bank może przystać na odroczenie spłaty kredytu na okres na przykład kilku miesięcy, dając nam tym samym czas na uporządkowanie zaistniałych problemów finansowych. Ponadto może on również zrezygnować na jakiś czas ze spłaty kapitału i zażądać wyłącznie spłaty odsetek lub też zaproponować kredytobiorcy wydłużenie okresu spłaty kredytu, co w efekcie przyczynić może się do zmniejszenia miesięcznych rat, dzięki czemu dłużnik otrzyma szansę ponownego dysponowania płynnością finansową.

Czego natomiast z całą pewnością robić nie należy? Z pewnością nie powinniśmy uciekać przed bankiem. Te potężne instytucje finansowe posiadają bowiem z reguły pełne zabezpieczenia w związku, z czym mają one prawo do wstąpienia na drogę sądową, jak również zażądać egzekucji komorniczej, której podstawę stanowić będą podpisane przez kredytobiorców weksle lub wpisy do hipoteki. W najgorszym z możliwych wypadku bank posiada również prawo do zajęcia nawet naszego mieszkania oraz wszelkiego majątku trwałego. Naturalnie koszty egzekucji spadną właśnie na nasze barki. Jak więc widać na powyższym przykładzie, zdecydowanie lepszym wyjście z omawianej sytuacji będzie znalezienie kompromisu oraz polubowne załatwienie tej przykrej sprawy, jaką bez wątpienia jest problem ze spłatą rat zaciągniętego kredytu.

1 komentarz do wpisu “Problemy ze spłatą rat kredytu”

Dodaj komentarz