Finanse firmy

Preferencyjny ZUS w maju 2012


Ci co prowadzą działalność gospodarczą na zasadach tzw. preferencyjnego ZUSu, muszą też liczyć się ze zmianą wysokości składki ZUS w maju 2012.

Właściciel firmy prowadzący działalność na preferencyjnym ZUSie będzie musiał zapłacić do ZUS 143,56 zł za miesiąc kwiecień 2012. Na tę kwotę składa się:

  • 87,84 zł (tj. 19,52 proc.) na ubezpieczenie emerytalne,
  • 36 zł (tj. 8 proc.) na ubezpieczenie rentowe,
  • 11,03 zł (tj. 2,45 proc.) na ubezpieczenie chorobowe,
  • 8,69 zł (tj. 1,93 proc.) na ubezpieczenie wypadkowe.

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. W maju 2012 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 254,55 zł. Łączna kwota przekazywana do ZUS na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu maju 2012 roku wynosi 398,11 zł.

Finanse firmy
Preferencyjny ZUS w czerwcu 2012
Finanse firmy
Minimalny ZUS w maju 2013
Finanse firmy
Minimalny ZUS w lipcu 2013
There are currently no comments.