Bank Millennium

Pożyczka hipoteczna – Bank Millennium


Jeżeli posiadasz już nieruchomość, możesz czerpać korzyści nie tylko w niej mieszkając, wynajmując lub prowadząc działalność komercyjną. Potraktuj ją jako kapitał, dzięki któremu zyskasz jeszcze więcej!
Jeśli są Ci potrzebne środki finansowe na realizację Twoich planów, uzyskasz atrakcyjnie oprocentowaną, długoterminową pożyczkę hipoteczną, której zabezpieczeniem jest posiadana przez Ciebie nieruchomość mieszkalna. Pożyczkę Hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolny cel!

Okres spłaty
od 3 do 25 lat

Waluta pożyczki
PLN

Sposób wypłaty
Wypłata środków jednorazowo lub w transzach na Twój rachunek.

Spłata pożyczki

  • w miesięcznych ratach: stałych lub malejących,
  • możliwość odroczenia spłaty kapitału – karencja do 6 miesięcy,
  • możliwość zmiany waluty pożyczki,
  • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki,
  • wakacje kredytowe – raz do roku możliwość zawieszenia jednej raty.
     


Zabezpieczenia kredytu


Zabezpieczenia przejściowe

Do czasu ustanowienia wszystkich zabezpieczeń docelowych kredyt jest ubezpieczony na okres od wypłaty kredytu do czasu wpisania hipoteki.


Zabezpieczenia docelowe

  • hipoteka
  • cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości
  • cesja praw z ubezpieczenia na życie
Bank BGŻ
Pożyczka hipoteczna – Bank BGŻ
Bank Millennium
Kod SWIFT Banku Millennium
Dom Kredytowy NOTUS
Pożyczka hipoteczna – Dom Kredytowy Notus
There are currently no comments.