Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane – Noble Bank


Są one wynikiem zaawansowanej inżynierii inwestycyjnej oraz odpowiedzią na podwyższoną zmienność panującą na rynku. Ich zaawansowana inżynieria finansowa polega na połączeniu powszechnie dostępnych instrumentów finansowych, jakimi są np. lokaty o wysokim oprocentowaniu, ze specjalistycznymi instrumentami finansowymi, jakimi są np. opcje na indeksy giełdowe, do których dostęp dla klientów indywidualnych jest utrudniony. Dodatkowym atutem lokaty strukturyzowanej jest jej konstrukcja w postaci polisy ubezpieczeniowej, która daje 100-procentową gwarancję zainwestowanej sumy i korzyści podatkowe.

  • 100% gwarancja zainwestowanego kapitału
  • zarabiaj na wzroście WIG20
  • bez „podatku Belki”
  • minimalna kwota składki 5000 PLN
Noble Bank
Noble Bank – Opinie
Noble Bank
Infolinia Noble Banku
Fundusze inwestycyjne
Fundusz inwestycyjny – Noble Bank
There are currently no comments.