Leasing Nieruchomości – Gold Finance

Gold Finance wypełnij wniosek wypełnij wniosek

więcej informacji więcej informacji

Przedmiotem finansowania (poza niezabudowanymi gruntami) mogą być praktycznie wszystkie typy nieruchomości komercyjnych:

 • budynki i lokale biurowe, handlowe, usługowe
 • centra logistyczne
 • magazyny i hale produkcyjne
 • hotele, stacje benzynowe
 • nieruchomości przemysłowe

Korzyści z Leasingu nieruchomości w Gold Finance

 • uwolnienie środków zamrożonych w nieruchomości (leasing zwrotny)
 • finansowanie pozabilansowe
 • indywidualna oferta, doradztwo prawne
 • możliwość spłaty z czynszów pochodzących od podnajemców
 • leasing na 10 lat, niskie opłaty miesięczne
 • możliwość finansowania dużych nieruchomości w budowie

Korzyści jakie daje leasing nieruchomości:

 • uwolnienie środków zamrożonych w nieruchomościach – poprawa płynności firmy i efektywne wykorzystanie posiadanego majątku (leasing zwrotny)
 • uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości w okresie trwania umowy leasingu
 • finansowanie długoterminowe skutkujące równomiernym rozłożeniem obciążeń w czasie
 • finansowanie do 100% inwestycji
 • dostosowanie obciążeń finansowych (rat leasingowych) do przewidywanej zyskowności firmy w poszczególnych okresach
 • optymalizacja korzyści podatkowych poprzez zaliczanie całości rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu (leasing operacyjny) i skrócenia amortyzacji (leasing finansowy)
 • tanie źródło finansowania
 • pewność stosunku prawnego gwarantowana uregulowaniem umowy leasingu w kodeksie cywilnym oraz ustawach podatkowych
 • pisemna gwarancja odkupienia nieruchomości po zakończeniu leasingu
 • finansowanie pozabilansowe
 • okres umowy leasingu od 6 lat (leasing finansowy) lub od 10 lat ( leasing operacyjny)
 • możliwość wyboru waluty leasingu

Dowiesz się więcej na bezpłatnym spotkaniu z Doradcą Finansowym Gold Finance – wypełnij wniosek i umów się już teraz!

Gold Finance wypełnij wniosek wypełnij wniosek

więcej informacji więcej informacji

Dodaj komentarz