Kredyt mieszkaniowy z dopłatą


include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/dombank/kredyt-z-doplata.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/pko/kredyt-z-doplata.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/fc/kredyt-z-doplata.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/bp/kredyt-z-doplata.php’;

Kredyty mieszkaniowe z dopłatą

W trudnej sytuacji finansowej, w jakiej obecnie znajduje się wysoki procent Polaków, kredyt mieszkaniowy z dopłatą jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin lub osób samotnie wychowujących dzieci, które zamierzają w najbliższym czasie kupić lub wybudować tanie mieszkanie albo dom.

Zaletą takiego kredytu jest fakt, że Państwo przez pierwsze 8 lat będzie dopłacało połowę wartości spłacanych odsetek do każdej raty kredytu, co skutecznie zmniejszy koszty kredytowe dla rodziny. Po upływie 8 lat dopłaty kończą się, więc trzeba będzie samodzielnie spłacać raty, ale kredyt w takiej sytuacji można zrefinansować.

Aby starać się o taki kredyt należy kupić albo wybudować mieszkanie o powierzchni nieprzekraczającej 75 metrów kwadratowych, w przypadku domu jednorodzinnego powierzchnia nie może być większa od 140m2. Dopłata nie dotyczy jednak całej kupowanej powierzchni, ale 50 metrów i 70 metrów (odpowiednio, jeśli dotyczy mieszkania lub domu).

Drugi warunek, który musi spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu, to odpowiednio niski koszt zakupu czy wybudowania lokalu. Nie może on być wyższy niż średnia arytmetyczna z dwóch ostatnio ogłoszonych wskaźników kosztów odtworzenia metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowej.

Dodaj komentarz