Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

autorem artykułu jest Wojciech Piecha

Fundusz inwestycyjny – osoba prawna, z usług której może skorzystać każdy podmiot, w celu pomnażania kapitału. Jest to majątek klientów zarządzany przez specjalistów. Zadaniem specjalisty (licencjonowanego doradcy inwestycyjnego) jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu. Najczęściej, dla każdej firmy zarządzającej pieniędzmi (towarzystwo funduszy inwestycyjnych – TFI) pracuje wiele analityków, oraz kilku zarządzających.

Przystępując do funduszu inwestycyjnego otrzymujemy tzw. jednostki uczestnictwa (fundusz otwarty) lub certyfikaty inwestycyjne (fundusz zamknięty). Ich liczba pokazuje udział w majątku funduszu. Otwarty fundusz inwestycyjny ma obowiązek codziennie wyceniać ile jest warta jednostka uczestnictwa. Wartość jednostki jest podawana do publicznej wiadomości. W zależności od ryzyka jakie akceptujemy, oraz od długości czasu inwestowania, można wybierać spośród różnych ofert Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne jest wiele. Niewątpliwie do najatrakcyjniejszych należy fakt, że za niewielką kwotę jaką trzeba zapłacić za udział w funduszu, otrzymujemy dostęp do zagranicznych rynków kapitałowych oraz rynków towarowych w przypadku gdy fundusze oferują takie pakiety. Nasze pieniądze są zarządzane przez profesjonalnych menadżerów, a cały portfel jest mocno zdywersyfikowany, a więc ponosimy relatywnie mniejsze ryzyko niż bezpośrednio inwestując na giełdzie. Ponosimy również niższe koszty, wynika to z faktu, że biura maklerskie pobierają prowizje od każdej transakcji w funduszach natomiast płacimy tylko opłatę za zarządzanie. Fundusze na pewno są bardziej dochodowe niż lokaty, a więc w czasach mocnej hossy są w stanie nam przynieść ponad przeciętne zyski. Poza tym oszczędzamy czas oraz nie musimy wiedzieć za wiele na temat rynku kapitałowego.

Jak wybrać najlepszy dla nas fundusz inwestycyjny?

Po pierwsze musimy określić nasze cele inwestycyjne, w zależności na co oszczędzamy możemy określić rodzaj instrumentu oraz poziom ryzyka jaki akceptujemy. Należy jednak tutaj pamiętać iż każda inwestycja nawet w fundusz jest obarczona jakimś ryzykiem i należy liczyć się ze stratą. Dodatkowo dobrym nawykiem będzie określenie wysokości straty jaką jesteśmy zaakceptować.

Po drugie czas inwestycji. Inwestycje w fundusze są raczej traktowane jako inwestycje długoterminowe. Dlatego inwestując w akcje najlepiej będzie „zamrozić” środki na dłużej niż 5lat pozwoli to uniknąć wahań okresowych, chcąc dokonać inwestycji średnio terminowej należało by poszukać funduszu obligacji. Inwestując krótkoterminowo, zazwyczaj do 1 roku, najlepszym wyborem będzie fundusz rynku pieniężnego.

Po trzecie określić poziom zysku jaki planujemy osiągnąć.

Po uprzednim określeniu naszego profilu inwestycyjnego można przystąpić do przeszukiwania różnych ofert. Na co zwracać uwagę? Inwestor powinien zwrócić uwagę na możliwości inwestycyjne danego funduszu, sposoby i terminy wyjścia z inwestycji, skład portfela wybranego funduszu na tle konkurencji, wysokość opłaty manipulacyjnej oraz innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu i znów najlepiej odnieść te dane do konkurencji. Można jeszcze zwrócić uwagę na ocenę ratingową funduszu wystawioną przez specjalne instytucje ratingowe. Niestety nie wszystkie fundusze posiadają rating. Należy prześledzić historie funduszu, jeżeli teraz fundusz przynosi przyzwoite zyski a na rynku panuje hossa warto zobaczyć jak fundusz zachowywał się w czasie bessy. W internecie znajdziemy mnóstwo stron, które porównują wyniki funduszy oraz publikują aktualne wyceny jednostek uczestnictwa


Wojciech Piecha www.stockblog.pl
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dodaj komentarz