ING Bank Śląski

Infolinia ING Banku Śląskiego


Infolinia ING Banku Śląskiego
0 801 222 222 – (telefony stacjonarne)
+48 (032) 357 00 69 – (telefony stacjonarne i komórkowe)

Zastrzeżenie kart:
+48 (032) 357 00 12

Techniczne wsparcie dla klientów bankowości elektronicznej:
0 801 601 607 – (telefony stacjonarne)
+ 48 (032) 357 00 10 – (telefony stacjonarne i komórkowe)

Reklamacje:
0 800 163 012 – (telefony stacjonarne)
+48 (032) 357 00 62 – (telefony stacjonarne i komórkowe)

BRE Bank
Infolinia BRE Banku
Bank BPH
Infolinia Banku BPH
Bank Zachodni WBK
Infolinia Banku Zachodniego WBK
There are currently no comments.