Raiffeisen Bank Polska

IBAN Raiffeisen Bank Polska


IBAN Raiffeisen Bank Polska

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Nordea Bank
IBAN Nordea Banku
Bank Zachodni WBK
IBAN Banku Zachodniego WBK
Bank Pocztowy
IBAN Banku Pocztowego
There are currently no comments.