Polbank EFG

IBAN Polbank EFG


IBAN Polbank EFG

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Deutsche Bank
IBAN Deutsche Bank
Invest Bank
IBAN Invest Banku
Toyota Bank
IBAN Toyota Banku
There are currently no comments.