PKO BP

IBAN PKO BP


IBAN PKO Banku Polskiego

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Noble Bank
IBAN Noble Banku
Kredyty hipoteczne
Kredyt mieszkaniowy – PKO BP
Bank Zachodni WBK
IBAN Banku Zachodniego WBK
  • Barbara Ploska

    Koleżanka chce przesłać mi z Norwegi pieniądze ale ma problem nie wiem co robić sfit cod podałam


  • Wioletta

    WiolettaWioletta

    Author

    Iban banku PKO BP