MultiBank

IBAN MultiBanku


IBAN MultiBanku

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Raiffeisen Bank Polska
IBAN Raiffeisen Bank Polska
Credit Agricole Bank
IBAN Credit Agricole Bank
Getin Bank
IBAN Getin Banku
There are currently no comments.