IBAN – International Bank Account Number

International Bank Account Number (IBAN, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) – jest to standard numeru rachunku bankowego. Służy on do oznaczania rachunków zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, którą jest najczęściej bank.

IBAN został wybrany przez europejski system płatniczy w celu oznaczania numerów rachunków bankowych, by wspomóc obsługę płatności w strefie euro ( Euro €- waluta).

Skutkiem przyjęcia takich ustaleń jest obowiązek umieszczania numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN we wszystkich dyspozycjach płatniczych nominowanych w euro!

Wprowadzenie kodu IBAN spowodowało, że wszystkie banki strefy euro miały nie lada problem, bowiem musiały oznaczać każdy rachunek bankowy, który był nominowany w euro systemie IBAN. W naszym kraju każdy bank, w którym mamy otwarty rachunek bankowy musi przekazać nam informację o naszym numerze IBAN, dla rachunku nominowanego w walucie euro (obowiązuje od 01.08.2004r).

Wykreowany został przez Europejski Komitet Standardów Bankowych (European Committee for Bank Standardisation), po czym zapożyczono go, jako ISO 13616.
IBAN tworzy się z dwuliterowego kodu kraju (ISO 3166-1), po jakim występują dwie litery sprawdzające (kontrolne), oraz do trzydziestu odcisków alfanumerycznych określanych, jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number – Fundamentalny Kawałek Rachunku Bankowego).

Identyfikator IBAN składa się z 4 elementów:

 • Kod kraju
 • Liczba kontrolna
 • Numer banku
 • Numer rachunku bankowego w danym banku

Wzór kodu IBAN dla Polski:

PLkk BBBB BBBk MMMM MMMM MMMM MMMM

PL – kod kraju
Kk – dwie cyfry kontrolne
BBBB BBBk – numer banku
MMMM MMMM MMMM MMMM – numer rachunku

Przykład:
(np. PL65 1020 5698 0000 5986 4562 0125)

Pamiętajmy, że poprawność naszego rachunku bankowego można sprawdzić wchodząc na stronę Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.

Przykłady numeru IBAN w pozostałych krajach Europy:

 • Austria 20 znaków:
  AT611914300574573401
 • Belgia 16 znaków:
  BE64530007747461
 • Dania 18 znaków:
  DK7000300550118243
 • Finlandia 18 znaków:
  FI2112565400000985
 • Francja 27 znaków:
  FR1420043110050500103M02706
 • Hiszpania 24 znaki:
  ES0800140375050000087890
 • Holandia 18 znaków:
  NL39RABO0300065264
 • Irlandia 22 znaki:
  IE29AIBK93115212345678
 • Islandia 26 znaków:
  IS140159260076545510730339
 • Luksemburg 20 znaków:
  LU280019400644750000
 • Niemcy 22 znaków:
  DE89370400440532013000
 • Norwegia 15 znaków:
  NO9386011117947
 • Portugalia 25 znaków:
  PT50000201231234567890154
 • Szwajcaria 21 znaków:
  CH9300762011623852957
 • Szwecja 24 znaki:
  SE3550000000054910000003
 • Wielka Brytania 22 znaki:
  GB29NWBK60161331926819
 • Włochy 27 znaków:
  IT40S0542811101000000123456

2 komentarze do wpisu „IBAN – International Bank Account Number”

 1. zdravím Vás,

  jest IBAN OK???

  PL73 1050 1722 1000 0090 7242 8429

  Ďakujem

 2. Co to znaczy odcisk alfanumeryczny? w zdaniu
  „po jakim występują dwie litery sprawdzające (kontrolne), oraz do trzydziestu odcisków alfanumerycznych określanych, jako BBAN „

Dodaj komentarz