Getin Bank

IBAN Getin Banku


IBAN Getin Banku

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Getin Bank
Getin Bank – Opinie
Bank Zachodni WBK
IBAN Banku Zachodniego WBK
Bank Millennium
IBAN Banku Millennium
There are currently no comments.