Getin Bank

IBAN Getin Banku


IBAN Getin Banku

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

BNP Paribas Bank
IBAN BNP Paribas Bank
Bank BPH
IBAN Banku BPH
Deutsche Bank
IBAN Deutsche Bank
There are currently no comments.