Bank Zachodni WBK

IBAN Banku Zachodniego WBK


IBAN Banku Zachodniego WBK

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Citi Handlowy
IBAN Citi Handlowy
Nordea Bank
IBAN Nordea Banku
Invest Bank
IBAN Invest Banku
There are currently no comments.