Bank Zachodni WBK

IBAN Banku Zachodniego WBK


IBAN Banku Zachodniego WBK

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Bank BPH
IBAN Banku BPH
Getin Bank
IBAN Getin Banku
BNP Paribas Bank
IBAN BNP Paribas Bank
There are currently no comments.