Bank Pocztowy

IBAN Banku Pocztowego


IBAN Banku Pocztowego

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Deutsche Bank
IBAN Deutsche Bank
Bank Pocztowy
Kod SWIFT Banku Pocztowego
Bank BPH
IBAN Banku BPH
There are currently no comments.