Bank BPH

IBAN Banku BPH


IBAN Banku BPH

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Bank Zachodni WBK
IBAN Banku Zachodniego WBK
Bank BPH
Kredyt mieszkaniowy – Bank BPH
Deutsche Bank
IBAN Deutsche Bank