Bank BPH

IBAN Banku BPH


IBAN Banku BPH

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Deutsche Bank
IBAN Deutsche Bank
Bank Pekao
IBAN Banku Pekao
Bank BPH
Kredyt gotówkowy – Bank BPH