Bank BGŻ

IBAN Banku BGŻ


IBAN Banku BGŻ

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Bank BGŻ
Infolinia Banku BGŻ
Bank Pekao
IBAN Banku Pekao
Polbank EFG
IBAN Polbank EFG
There are currently no comments.