IBAN Banku BGŻ

IBAN Banku BGŻ

Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków.

Przykład kodu IBAN:
PL00111111112222222222222222

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.