Dominet Bank

Dominet Bank

Dominet Bank wizytówka wizytówka

aktualności aktualności

Dominet Bank S.A. – ogólnopolski bank z siedzibą w Lubinie – jest częścią grupy kapitałowej Dominet, w skład której wchodzą również dwa inne podmioty: spółka matka – Dominet S.A. oraz Dominet Finanse S.A.

Oferta Dominet Banku S.A. to pakiet wzajemnie uzupełniających się produktów i usług finansowych, wśród których znajdują się rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, lokaty, fundusze inwestycyjne, kredyty mieszkaniowe, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty na sfinansowanie zakupu sprzętu pływającego, leasing, karty kredytowe oraz powiązane z ww. produktami usługi bankowo-ubezpieczeniowe. Oferta uzupełniana jest dodatkowo o kompleksowe i indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta produkty ubezpieczeniowe (tj. ubezpieczenia komunikacyjne i pozostałe ubezpieczenia majątkowe) jak również ekspresowe, pieniężne przekazy międzynarodowe realizowane poprzez sieć Western Union. Wszystkie produkty zostały przygotowane z myślą o Klientach indywidualnych, a także małych i średnich przedsiębiorcach.

wizytówka wizytówka   aktualności aktualności


include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/dominet/kredyty-gotowkowe.php’;
include '/home/ledo13/public_html/e-banki/e-banki/oferta/dominet/kredyty-samochodowe.php’;

Dodaj komentarz