Rachunki inwestycyjne


Rachunki inwestycyjne pojawiły się w ofercie wielu banków i stanowią świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą zapewnić stały wzrost swoich inwestycji.

Warto zauważyć, że rachunki inwestycyjne składają się najczęściej z dwóch części: z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Zdaniem specjalistów, otwierane są one przez klienta na użytek określonego i wybranego wcześniej domu maklerskiego. Pomagają one w zakupie walorów na giełdzie papierów wartościowych. Służą też do dokonywania innych, zleconych przez klienta, czynności.

Rachunek inwestycyjny zarządzany jest bezpośrednio przez maklerów, którzy po dokonaniu odpowiednich zakupów, pobierają z rachunku klienta odpowiednią kwotę oraz prowizję należną domowi maklerskiemu. Trzeba pamiętać, że od każdej przeprowadzonej transakcji zostanie policzona prowizja maklerska, która albo zwiększy koszt zakupu papierów wartościowych, albo zmniejszy zysk uzyskany z transakcji sprzedaży.

No More Results