IBAN Polbank EFG

IBAN Polbank EFG Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków. Przykład kodu IBAN: PL00111111112222222222222222

Zastrzeganie kart Polbanku

Jeżeli chcesz zastrzec kartę Polbanku, należy zadzwonić na infolinię: 801 822 822 z telefonów stacjonarnych lub z tel. komórkowych 22 3 822 822

Infolinia Polbanku EFG

Infolinia Polbanku EFG Serwis telefoniczny Polbank24 dla Klientów Polbanku: 801 822 822 dla telefonów stacjonarnych lub z tel. komórkowych 22 3 822 822