IBAN MultiBanku

IBAN MultiBanku Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków. Przykład kodu IBAN: PL00111111112222222222222222

Kod SWIFT MultiBanku

Kod BIC/SWIFT MultiBanku: BREXPLPWMUL Czym jest kod BIC/SWIFT? BIC (Bank Identifier Code) – kod banku nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) służący w obrocie międzynarodowym.

Infolinia MultiBanku

multilinia – Centrum Obsługi Telefonicznej MultiBanku działa 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu; dostępne jest pod następującymi numerami: 0 801 300 000 (z telefonów stacjonarnych w Polsce) +48 42 6 300 000 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych,