Konta firmowe


Prowadzenia konta bankowego jest obowiązkowe w przypadku każdej firmy, bez względu na jej wielkość. Wymóg ten dotyczy zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, osób wykonujących wolny zawód, wspólników spółek cywilnych czy też ogromnych przedsiębiorstw zatrudniających wielu pracowników.

Coraz więcej banków oferuje bezpłatne konta firmowe. Przede wszystkim darmowe są przelewy do ZUSu i Urzędu Skarbowego, karty płatnicze i kredytowe. Nie płaci się za założenia konta, ani za jego dalszą obsługę (przynajmniej przez pewien czas). Otwarcie bankowego rachunku firmowego skutkuje też możliwością zaciągnięcia kredytu na jej dalszą działalność i rozwój. Banki chętnie udzielają tego typu pożyczek. Ich wysokość waha się od kilku tysięcy złotych do sum kilkumilionowych. Wszystko zależy od kondycji prowadzonego biznesu oraz rokowań na przyszłość.

Aby założyć jakiekolwiek konto dla firmy, należy przedstawić w banku dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowych firm będzie to wpis do rejestru, REGON i NIP. Przedstawiciele spółek muszą dodatkowo okazać umowę spółki, Z kont firmowych mogą korzystać upoważnione osoby (najczęściej właściciele, dyrektorzy oraz księgowość).

No More Results