IBAN ING Banku Śląskiego

IBAN ING Banku Śląskiego Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków. Przykład kodu IBAN: PL00111111112222222222222222

Kod SWIFT ING Banku Śląskiego

Kod BIC/SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW Czym jest kod BIC/SWIFT? BIC (Bank Identifier Code) – kod banku nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) służący w obrocie międzynarodowym.

Infolinia ING Banku Śląskiego

Infolinia ING Banku Śląskiego 0 801 222 222 – (telefony stacjonarne) +48 (032) 357 00 69 – (telefony stacjonarne i komórkowe) Zastrzeżenie kart: +48 (032) 357 00 12 Techniczne wsparcie dla klientów bankowości elektronicznej: 0 801 601 607 – (telefony