Co wpływa na ceny złota?

W codziennych komentarzach na temat rynku złota zazwyczaj można przeczytać te same zdania. Mówi się, że kurs kruszcu spadł/wzrósł za sprawą mocniejszego/słabszego dolara, droższej/tańszej ropy lub też bliżej nieokreślonego „sentymentu” na rynkach akcji. W weryfikacji tych opinii pomocna będzie analiza

Podatek od towarów i usług

Podatek VAT (ang. Value Added Tax w skrócie VAT), zwany także podatkiem od wartości dodanej, w Polsce występujący pod nazwą „Podatek od towarów i usług” jest podatkiem obrotowym, który obciąża ostatecznego nabywcę towaru, a więc jest zawarty w cenie jego