IBAN Banku BPH

IBAN Banku BPH Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju kodu kraju, dla Polski jest to PL. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków. Przykład kodu IBAN: PL00111111112222222222222222

Kod SWIFT Banku BPH

Kod BIC/SWIFT Banku BPH: BPHKPLPK Czym jest kod BIC/SWIFT? BIC (Bank Identifier Code) – kod banku nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) służący w obrocie międzynarodowym.

Infolinia Banku BPH

Klienci indywidualni: Infolinia Banku BPH: 0 801 321 321 (koszt jak za połączenie lokalne) (58) 308 50 28 (koszt wg taryfy operatora) Infolinia Systemu Sez@m: 0 801 801 401 (koszt jak za połączenie lokalne) (58) 308 50 17 (koszt wg